0
Bevásárlókosár
Nincs termék a kosárban.

Kiskereskedelmi garancia

A Nextcomp mint eladó - továbbiakban: Eladó –által vállalt garanciális/szavatossági feltételek kizárólag az Eladó kiskereskedelmi platformjain (üzlet, nextcomp.hu portál, helyszíni direkt értékesítés) és árain való eladáskor érvényesek. (Nagykereskedelmi eladás, ill. szerződés esetén ettől eltérő „Nagykereskedelmi garanciális feltételek” az irányadóak.)

Az Eladó nem vállal jótállást azért, hogy a termékek üzemeltetése minden esetben folyamatos és hibától mentes lesz.

A jótállás egyéb feltételei

A jótállás csak a számlával együtt érvényes. Használt, felújított termékeinkre (használt számítógép, használt laptop és használt monitor) -a szoftver(ek) és az akkumulátor kivételével- a számla kiállításától számított 12 hónap garanciát biztosítunk. A jótállás csak a rendeltetésszerű használat mellett történt meghibásodásokra vonatkozik.

Az Eladó - bizonyos termékek esetén - külön a jogszabályban meghatározott szavatossági időn túl is vállalhat jótállási kötelezettséget azzal, hogy az ilyen jótállás feltételeit maga határozza meg.

Az Eladó ellátja az értékesített termékek szavatossági és jótállási (garancia) javítását, illetve a termékek alkatrészellátását, a szavatosság rendelkezései szerint. Az Eladó az e pont szerinti szerviztevékenységét a saját szervíze (1037. Budapest, Csillaghegyi út 13.), illetve a márkaszervizek útján látja el.
Eladó a használt számítógépekre, használt laptopokra és használt monitorokra (továbbá minden használt termékre) alap esetben 1 hónap jótállást vállal. Jótállási idő alatt Vevő bármikor közölheti kifogását a Nextcomp Kft. felé. A kifogás csak írásban érvényes. Új termékekre a gyártó által nyújtott garanciális feltételek az irányadóak.
Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy jótállási feltételeit a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa, vagy kiegészítse. A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül, illetve a termékekhez nyújtott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével, az Eladó semminemű egyéb jótállást nem vállal.

A felelősség korlátozása

Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget az adatvesztésből, a szoftver-helyreállításból, állási időből a Vevőnél keletkezett károkért, illetve elmaradt haszonért. Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget továbbá a Vevőnél bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem. A Vevő által, a termékeken használt, tárolt, képzett adatok rendszeres mentése a Vevő kötelezettsége.

Eladó továbbá nem felelős az alábbiakért

  • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az áruház akadálytalan működését és a vásárlást.
  • A webáruházban megjelenített termék kifogyása.
  • Az Eladó bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.
  • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
  • Bármely irat - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - elvesztése, vagy megsemmisülése.
  • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
  • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
  • A Vevő felelős a nextcomp.hu portálhoz való kapcsolódásáért és a vásárlásért. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem áll az irányítása alatt.

Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt. A változás a nextcomp.hu portálon, ill. az üzletben történt megjelenítés időpontjától lép életbe.

A viszonteladás kizárása

A regisztrált viszonteladók kivételével a Vevők a nextcomp.hu portálon feltüntetett vásárlási feltételekkel kizárólag a saját használatára jogosultak termékeket vásárolni, nem jogosultak azonban viszontértékesítési tevékenység folytatására. Vevő számára a Nextcomptól vásárolt áru továbbértékesítés esetén a kiskereskedelmi jótállás érvényét veszti és a nagykereskedelmi jótállás lép érvénybe.

A termék visszaszolgáltatása

A Vevő - amennyiben nem B2B, illetve nagykereskedelmi ügyfél - az Eladóval kötött szerződéstől (számla kiállításától számított) 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette. A Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát személyi számítógépre vonatkozó szoftver esetében, ha azt a csomagolást a Vevő felbontotta vagy a terméket regisztrálta. A Vevő elállási jogát a fentiekben meghatározott határidőn belül az Eladóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Indoklás nélküli elállás esetén a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A visszaszállítás során a kárveszély Vevőt terheli, ezért javasoljuk a termék biztonságos csomagolását. Ha a Vevő indoklás nélkül, a fent meghatározott határidőn belül, a fenti feltételeknek megfelelően kívánja a terméket visszaszolgáltatni, a Vevő által kifizetett összeget az Eladó az elállást követő harminc napon belül visszatéríti a Vevőnek. Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a termékhez mellékelt és átvett tételt (ideértve például a szoftvereket, kézikönyveket, vezetékeket, dokumentációt). Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tételt, az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel a Vevőnek. Nem rendeltetésszerű használatából eredő károk esetén, Eladó követelheti a Vevőtől a visszaszolgáltatott áruban okozott kár(ok) megtérítését, illetve megtagadhatja a szerződéstől való elállás jogát.

Garanciális űrlap
Kérjük, hogy a garanciális igény űrlapot figyelmesen, a hiba leírását a lehető legpontosabban töltsed ki. Ha több terméket szeretnétek visszaküldeni, abban az esetben több űrlapot kell kitölteni, egy űrlap egy termékre vonatkozik.

Webáruház
Vásárolj minőséget
használt laptop árak Belépés
Akciós termékek
Vásárolj okosan
olcsó használt laptop, laptop akció Megtekintés
Értékcsökkentett termékek
Vásárolj olcsón
használt laptop webáruház Megtekintés
Kapcsolat
Keress minket bizalommal
használt PC bolt Belépés

Kiemelt ajánlataink

használt laptop Budapest
Lájkolj minket a Facebook-on. Figyeld kedvezményes ajánlatainkat.
Iratkozz fel hírlevelünkre: